EN / SV /
Login
Back to Om Classic Sverige

Miljöfrågor

Miljöfrågor

Vårt huvudsakliga mål är att inspirera och göra det möjligt för fler människor att komma ut och njuta av naturen. Därför är det också en självklarhet att värna om naturen. Vi gör det bland annat genom hur vi väljer material, hur vi producerar våra produkter och naturligtvis även hur vi anordnar våra evenemang.

Sedan 2010 är Fjällräven Classic Sverige miljömärkt av stiftelsen Håll Sverige Rent. Det betyder att den negativa miljöpåverkan som kommer av evenemanget hålls så minimal som möjligt. Genom att arbeta aktivt med Håll Sverige Rent kommer vi konstant att göra vad vi kan för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Fjällräven Classic är också vårt sätt att utbilda, informera och inspirera dig och dina vandrarvänner. På det sättet vill vi dela med oss av tips för hur du kan minimera din negativa miljöpåverkan.

Miljöpolicy

• Fjällräven Classic Sverige ska vara ett miljömedvetet arrangemang där hänsyn till miljön skall vägas in i alla beslut och i våra val av samarbetspartners.

 

• Fjällräven ClassicSverige  går av stapeln i en unik fjällmiljö som vi vill bevara och värna om för att framtida generationer skall kunna uppleva den.

 

• Fjällräven Classic Sverige ska inom organisationen och gentemot deltagare utbilda, informera och inspirera till ett miljömässigt ansvarsfullt handlande som främjar en hållbar utveckling.

 

• Miljöarbetet skall successivt förbättras – Fjällräven Classic Sverige strävar efter minskad miljöbelastning, förebyggande av föroreningar, samt att åstadkomma ett miljösäkrat arrangemang.

 

• Fjällräven Classic Sverige har de nationella miljökvalitetsmålen som Sveriges riksdag har antagit som vägledning i miljöarbetet.

 

• Fjällräven Classic Sverige ska följa tillämplig lagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som arrangemanget berörs av.

Share this article:

THIS WEBSITE USES COOKIES

We use cookies to give you the best possible experience when using our website and to make it easier for you to interact with the website. They also help us continually improve our site and provide you with offers tailored to your interests. By using our website you consent to the use of cookies. For further details about our use of cookies or how to opt out or change your preferences, please read our data protection statement and our cookie policy.